FSS traži hitno ažuriranje podataka u Comet sistemu

Fudbalski savez Srbije uputio je dopis fudbalskim regionima u vezi primene pravilnika FIFA Klirinške kuće i hitno ažuriranje i praćenje tačnosti podataka unetih u elektronski sistem Comet i pasoše igrača/igračica. Krovni Savez je zamolio svoje članice da se u najkraćem roku upoznaju sa odredbama pomenutog Pravilnika, te da se sagledaju prava i obaveze teritorijalnih fudbalskih saveza, registracionih saveza i fudbalskih klubova koji su članovi registracionih saveza. Kako se može videti u dopisu, u slučaju nepridržavanja obaveza iz Pravilnika predviđene su disciplinske sankcije (finansijske posledice) kako za fudbalske klubove, tako i za fudbalske saveze. Svim registracionim savezima je predočeno da je potrebno pratiti i ažurirati podatke o igračima na dnevnom nivou, te da se staraju o primeni svih pravila propisanih Pravilnikom FIFA Klirinške kuće. Takođe, bez odlaganja i u najkraćem roku potrebno je izvršiti dodatno ažuriranje svih podataka o igračima i sistemu Comet, sve slovne podatke o igračima potrebno je unositi isključivo upotrebom latiničkog pisma, a kako bi ih FIFA TMC i softver „Klirinška kuća“ preuzela u tačnoj formi. U slučaju pogrešnih podataka klubovi bi mogli pretrpeti značajnu materijalnu štetu. Na kraju dopisa stoji i da će nadležni organi Saveza u narednim danima objaviti odgovarajuće uputstvo, a biće organizovani i sastanci sa generalnim sekretarima teritorijalnih saveza na ovu temu.