Fudbal sa pet izmena

Fudbalski savez Srbije izdao je saopštenje u kojem se navodi da je Međunarodni bord produžio primenu privremenog amandmana na Pravilo 3 i na celu narednu sezonu 2020/21. Naime, navedeni amandman reguliše broj igrača koji mogu biti zamenjeni u toku utakmice. Obe ekipe će imati pravo na pet zamena u toku utakmice, ali  samo u toku tri prekida (zaustavljanja igre) radi obavljanja zamene. Period između dva dela igre (poluvreme) se ne računa. Ukoliko obe ekipe vrše zamenu, obema ekipama se računa da su iskoristili jedan prekid. Broj igrača jedne ekipe koji se mogu zagrevati istovremeno je ostao nepromenjen, odnosno tri igrača se mogu istovremeno pripremati za ulazak u igru. Na osnovu odluke Odbora za hitna pitanja FSS od 24. jula, pomenuti amandman će se primenjivati u svim ligama i takmičenjima na nivou Fudbalskog saveza Srbije.