Startovala besplatna sportska rekreacija – fitnes za žene

Danas je u organizaciji Sportskog saveza grada Sombora startovao 18. ciklus Besplatne sportske rekreacije za žene u neseljenim mestima. Ovaj program je u našem gradu startovao je kao pilot projekat 2010. godine, gde je u tri grupe u tromesečnom vežbanju učestvovalo ukupno 120 žena. Od 2011. godine program se sufinansira od strane Gradske uprave, preko Sportskog saveza i iz godine u godinu postaje sve masovniji i kvalitetniji po sadržaju koji obuhvata, a i po stručnosti lica koji ih realizuje. Iste godine program počinje da se realizuje u dva naseljena mesta, Aleksa Šantić i Riđica, a od 2012.godine se proširuje i po ostalim naseljenim mestima. Besplatna sportska rekreacija – fitnes za žene je program koji se realizuje po napisanom ciklusnom planu koji traje 100 dana i realizuje se u prolećnom i jesenjem periodu februar/jun i septembar/decembar, a realizuju ga sportski stručnjaci sa završenim visokim obrazovanjem u oblasti sportske rekreacije i fitnesa i sa odgovarajućim licencama od nacionalnih granskih saveza.

Plan i program za 2019.godinu (prolećni  ciklus):

Termini:

MZ Nova Selenča Sombor

Ponedeljak od 18 do 19 časova

Sreda od 19 do 20 časova

Utorak i četvrtak od 17 do 18 časova

MZ Stanišić – sala OŠ „Ivan Goran Kovačić”

Utorak i četvrtak od 19 do 20 časova

MZ Stapar – sala OŠ „Branko Radičević“

Ponedeljak i sreda od 20 do 21 časova

MZ Bezdan – sala OŠ „Bratstvo – jedinstvo“

Utorak i četvrtak od 19 do 20 časova

MZ Bački Breg – sala OŠ „M. Pijade”

Utorak i četvrtak od 20 do 21 časova

MZ Čonoplja – sala OŠ „Miroslav Antić”  

Ponedeljak od 21 časova

Sreda od 21 časova

MZ Riđica – sala OŠ ,,Petar Kočić”

Utorak i četvrtak od 19 do 20 časova

MZ Gakovo – sala OŠ ,,L. Kostić”

Ponedeljak i sreda od 19 do 20 časova

MZ Rastina – sala OŠ ,,L. Kostić”

Ponedeljak i sreda od 20 do 21 časova