Dve nedelje za podnošenje predloga programa

Kao što smo već najaviliGradsko veće grada Sombora donelo je Odluku o raspisivanju Konkursa za sufinansiranje programa u oblasti sporta za 2024. godinu. Prema Odluci o budžetu grada Sombora za tekuću godinu sufinansiraće se godišnji programi klubova u ukupnom iznosu od 65 miliona dinara, dok će se za stipendiste izdvojiti tri miliona. Sportski klubovi i organizacije svoje predloge moraju dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u zapečaćenoj koverti, zaštićenoj od oštećenja koja mogu nastati u transportu, na prijemnom šalteru Gradske uprave ili preporučenom poštom, na adresu: Grad Sombor, Trg Cara Uroša 1, 25000 Sombor, sa naznakom: „Konkurs za sufinansiranje programa u oblasti sporta u 2024.godini“. Na koverti obavezno naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, navesti za koji Konkurs se podnosi prijava i staviti oznaku NE OTVARATI. Kao i prethodne godine dodeljivaće se trenerske nadoknade u visini od 20 hiljada dinara u bruto iznosu, te stipendije koje su za „crvenu“ više u odnosu na prethodnu godinu. Pioniri će dobijati 8.000 dinara, kadeti 9.000, juniori 10.000, a seniori 11.000 dinara. Trenerske nadoknade i stipendije će se isplaćivati za period od 01.01.2024. godine do 31.12.2024. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Nakon vrednovanja i rangiranja svih programa, Komisija je u obavezi da u roku od 30 dana dostavi Gradskom veću zapisnik sa predlogom programa koji će se sufinansirati sredstvima iz budžeta grada Sombora za 2024.godinu. Sve dodatne informacije se mogu dobiti u kancelariji Sportskog saveza grada Sombora, lično ili na telefon 025/510 – 45 – 41, Venac Petra Bojovića 11 ili putem emaila: sportskisavezsombora@gmail.com ili u Odeljenju za društvene delatnosti Gradske uprave grada Sombora, na telefon 025/ 468-273 odnosno na email: milos.aleksic@sombor.rs. Više o raspisanom Konkursu možete pročitati na u Odluci o raspisivanju Javnog konkursa. U prilogu možete preuzeti Kriterijume za sport za 2024.godinu, kao i Obrasce 1 i 2.