Besplatna rekreacija po planu

Sportski savez grada Sombora podseća sve zainteresovane da je u toku 19. ciklus Besplatne sportske rekreacije u gradu Somboru i naseljenim mestima. Kako se navodi, program je startovao kao pilot projekat 2010. godine, gde je u tri grupe u tromesečnom vežbanju učestvovalo ukupno 120 žena. Od 2011. godine program se sufinansira od strane Gradske uprave, preko Sportskog saveza i iz godine u godinu postaje sve masovniji i kvalitetniji po sadržaju koji obuhvata a i po stručnosti lica koji ih realizuje. Program se realizuje po napisanom ciklusnom planu koji traje 100 dana  i realizuje se u prolećnom i jesenjem periodu februar – jun i septembar – decembar. Iste sprovode sportski stručnjaci sa završenim visokim obrazovanjem u oblasti sportske rekreacije i fitnesa i sa odgovarajućim licencama od nacionalnih granskih saveza (Nataša Babić, Bojana Marić, Iris Deak, Mario Dugandžić). Termini: Mesna zajednica „Nove Selenča“ (ponedeljak od 18 do 19 časova, sreda od 19 do 20 časova), Mesna zajednica „Stanišić“, sala OŠ „Ivan Goran Kovačić“(utorak i četvrtak od 19 do 20 časova), Mesna zajednica Bezdan, sala OŠ „Bratstvo – jedinstvo“ (utorak  i četvrtak od 19 do 20 časova), Mesna zajednica Čonoplja, sala OŠ „Miroslav Antić“ (ponedeljak od 20 časova, sreda  20 časova), Mesna zajednica Riđica, sala OŠ „Petar Kočić“ (utorak i četvrtak od 19 do 20 časova), Mesna zajednica Gakovo, sala OŠ „Laza Kostić“ (ponedeljak od 20 časova i četvrtak od 20 časova).