Zasedala Skupština PFS Sombor

U četvrtak, 25. maja u prostorijama Sokolskog doma održana je redovna godišnja Skupština Područnog fudbalskog saveza Sombor. Istom je predsedavao predsednik Područnog saveza Srđan Zavišin. Na dnevnom redu je bilo osam tačaka. Nakon uobičajenih procedura i verifikacije novih delegata Skupštine PFS Sombor za mandatni period 2022. – 2026. godine, prisutni delegati su razmatrali izveštaj o radu Izvršnog odbora PFS Sombor za proteklu godinu, izveštaj Nadzornog odbora za proteklu godinu, finansijski izveštaj za 2022. godinu, te predlog finansijskog plana za tekuću (2023) godinu. Svi izveštaji su jednoglasno usvojeni. Treba napomenuti da se Skupštini prisustvovalo 14 od ukupno 23 delegata.