Srđan Zavišin izabran za predsednika PFS Sombor

Nakon sprovedenih izbora u Gradskom fudbalskom savezu Sombor, večeras je u prostorijama Sokolskog doma održana i Izborna Skupština Područnog fudbalskog saveza Sombor za mandatni period od 2019 do 2023 godine. PFS Sombor čine fudbalski savezi Bačka Palanka, Kula, Odžaci, Apatin i Sombor. Sednicom na kojoj je prisustvovalo 20 od 23 delegata je predsedavalo Radno predsedništvo u sastavu: Lazar Vještica, Miodrag Gogić i Miodrag Drljača. Dosadašnji predsednik saveza Zoran Purić je jednoglasnom odlukom prisutnih razrešen dužnosti. Predsedavajući Radnog presedništva je potom prisutnim delegatima predočio da je pristigla samo jedna kandidatura za novog predsednika Područnog saveza. Jednoglasnom odlukom prisutnih delegata Srđan Zavišin je izabran za predsednika Područnog fudbalskog saveza Sombor. Novi predsednik je potom predložio izbor četiri potpredsednika i osam članova Izvršnog odbora. Za potpredsednike su izglasani Lazar Vještica (Bačka Palanka), Miodrag Gogić (Kula), Miodrag Drljača (Apatin) i Milan Stanković (Odžaci), dok su novi članovi Izvršnog odbora: Dejan Grgić, Milan Gagrčin, Mihajlo Ilić, Dragoslav Đerman, Dmitar Vujaković, Nade Marić, Darko Savović i Miroslav Paunović. Skupština PFS Sombor je izabrala i članove disciplinske (Koberski, Smajlić, Novaković) odnosno komisije za žalbe (Drljača, Đerman, Jovanović), te Nadzorni odbor u sastavu Lazarević, Bakić, Vujaković. Predstavnici PFS Sombor u Skupštini Fudbalskog saveza Vojvodine biće Srđan Zavišin i Mihajlo Ilić.