Miloš Mijić novi predsednik GFS Sombor

U četvrtak, 07. aprila održana je Vanredna Izborna Skupština Gradskog fudbalskog saveza Sombor za preostali mandatni period 2019 – 2023 godine. U prisustvu 13 predstavnika klubova (od 20) konstatovana je ostavka dosadašnjeg predsednika Dejana Grgića. Nakon toga, predsedavajući je predočio prisutnima da je pristigla jedna kandidatura za novog predsednika. Fudbalski klub Radnički 1912 je predložio za novog predsednika Miloša Mijića. Pošto nije bilo drugih kandidata jednoglasnom odlukom prisutnih isti je izabran za novog predsednika GFS Sombor. Novi čelnik somborskog saveza je nakon svog prvog obraćanja predstavnicima klubova za članove Izvršnog odbora saveza predložio Miloša Mijića, Srđana Zavišina, Vladimira Marjanca, Gorana Trivića, Dejana Grgića, Zorana Janjatovića i Dušana Cvjetićanina. Nakon njihove potvrde od strane prisutnih izabrani su i drugi organi Gradskog fudbalskog saveza Sombor. U Nadzorni odbor izabrani su Milan Gagrčin, Milorad Čekeliš i Dušan Dvokić. Disciplinska komisija će raditi u sastavu Vladimir Marjanac, Milenko Lekić i Rajko Tomić, dok će u Komisiji za žalbe biti Dejan Andrić, Vladimir Kozlina i Radoslav Plužarev. Predstavnici GFS Sombor u Skupštini Područnog fudbalskog saveza Sombor biće Miloš Mijić, Srđan Zavišin, Vladimir Marjanac, Goran Trivić, Dejan Grgić i Zoran Janjatović, dok će u Skupštini Fudbalskog saveza Vojvodine sedeti Srđan Zavišin.