Nastavnici upoznati sa novinama u nastavi

Danas je u somborskom Centru za stručno osposobljavanje/usavršavanje održan seminar pod nazivom: „Planiranje i realizacija sadražaja zdravstvenog vaspitanja u nastavi fizičkog i zdravstvenog vaspitanja“. Isti su zajedničkim snagama realizovali Sportski savez grada Sombora i Savez za školski sport Vojvodine. Seminaru je prisustvovalo 30 nastavnika fizičkog vaspitanja sa područja Zapadno Bačkog upravnog okruga. Kako se navodi, opšti ciljevi seminara su bili unapređenje kompetencija nastavnika u planiranju i primeni zdravstvenih programskih sadržaja u nastavi fizičkog vaspitanja. Nastavnici su upoznati sa novim planom i programom fizičkog i zdravstvenog vaspitanja, prepoznavanje najčešćih posturalnih poremećaja, poremećaja rasta i razvoja u školskom uzrastu, detektovanje specifičnosti nastavnih sadržaja za učenike sa posturalnim poremećajima u cilju njihovog otklanjanja, kao i kreiranje plana i programa fizičkih aktivnosti – vežbi za potrebe prevencije i korekcije. Predavanje su održali Duško Spasovski, doktor medicinskih nauka i Goran Petrović, magistar nauka fizičke kulture.