Kursevi jezika u CSU

Grad Sombor će tokom maja meseca finansirati dva programa Sportskog saveza grada Sombora, te po jedan program Sportskog centra Soko i Centra za stručno usavršavanje odraslih u obrazovanju. SSGS će sprovodit programe Besplatne rekreacije za žene i Sportić za decu uzrasta od tri do šest godina. Sportski centar Soko obezbedio je termine besplatnog fitnesa i saune u Gradskoj hali Mostonga, dok će se u Centru za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju pohađati kursevi engleskog, nemačkog i mađarskog jezika (osnovni i srednji nivo). Informacije o ovim aktivnosti građani mogu dobiti putem telefona 025/410 – 222.