Delegati na proveri

U petak, 24. februara u Domu učenika u Somboru održaće se obavezni seminar delegata Područne fudbalske lige Sombor. Kako se navodi u dopisu PFS Sombor cilj seminara je provera pripremljenosti delegata za obavljanje dužnosti na utakmicama, edukacija delegata, kao i davanje instrukcija delegatima za prolećni deo sezone. Predviđenom satnicom je predviđeno da okupljanje počne u 17 časova. Dvadesetak minuta kasnije će početi uvodni deo na kojem će delegati razgovarati sa komesarima, dok će provera teoretske spremnosti delegata pred komisijom (Živko Bakić, Dušan Cvjetićanin, Dmitar Vujaković) početi u 18.15 časova. Sve dodatne informacije u vezi seminara delegati mogu dobiti lično u stručnoj službi PFS Sombor, Venac Petra Bojovića 11 (Sokolski dom) ili putem telefon 025/412 – 023.