Mijić reizabran na mesto predsednika GFS-a

U utorak, 09. avgusta održana je vanredna Skupština Gradskog fudbalskog saveza Sombor. Kako smo ranije najavila, ista je održana zbog odluke Izvršnog odbora FSS-a o rokovima za sprovođenje izbora na svim nivoima u Fudbalskom savezu Srbije. Vanrednoj Skupštini GFS Sombor prisustvovalo 14 od 20 planiranih delegata. Nakon uobičajenih formalnosti (izbor radnog predsedništva, zapisničara, overivača, kandidacione i verifikacione komisije) prisutni su razrešili predsednika GFS-a i članove IO GFS-a, pravna tela, te Nadzorni odbor. Potom je Slavko Zobenica ispred kandidacione komisije obavestio prisutne da je u prostorije Saveza stigla samo jedna kandidatura (Miloš Mijić) za novog predsednika, a koju je uputio Fudbalski klub Radnički 1912 iz Sombora. S obzirom da nije bilo drugih predloga, novi/stari predsednik je izabran za naredni ciklus od 2022. do 2026. godine. Fudbalski „skupštinari“ izglasali su i novi Izvršni odbor, u kojem će sedeti: Miloš Mijić, Srđan Zavišin, Goran Trivić, Vladimir Marjanac, Dejan Grgić, Milan Gagrčin i Aleksandar Marjanović. Novi članovi disciplinske komisije su Dragan Marjanac, Ivica Dragić i Rajko Tomić, dok će u Komisiji za žalbe sedeti Dejan Andrić, Vladimir Kozlina i Radoslav Plužarev. Milovan Dizdar će predvoditi Nadzorni odbor u kojem će još biti Milorad Čekeliš i Dušan Dvokić. Srđan Zavišin će i dalje sedeti u Skupštini Fudbalskog saveza Vojvodine. Na samom kraju sednice odlučeno je i da novoizabrani članovi Izvršnog odbora, izuzev Aleksandra Marjanovića, budu i delegati u Skupštini Područnog fudbalskog saveza Sombora.