Međunarodni dan izazova 2018

Sportski savez grada Sombora uputio je poziv građanima da se pridružite milionskom broju učesnika “Međunarodnog dana izazova 2018 godine”. U proteklih 22. godina naša zemlja je bila uspešan učesnik ove manifestacije, a kroz ovaj program se u nekim godinama uključivalo preko milion građana Srbije. Gradovi iz Srbije su do sada imali značajne nastupe i u međunarodnoj konkurenciji. Dan izazova (Challenge Day) je najznačajnija, tradicionalna, međunarodno priznata i afirmisana manifestacija čiju realizaciju koordinira TAFISA – Svetska Asocijacija Sporta za sve. Za Dan izazova je rezervisana poslednja sreda meseca maja, a ove godine to je sreda, 30. maj. Ova planetarna akcija se organizuje sa ciljem animacije što većeg broja građana radi uključenja u rekreativnim aktivnostima sa sportskim i kulturnim sadržajima kroz igru, druženje i zabavu. Dan izazova je istovremeno i dan pozitivne, neusiljene atmosfere. To je dan koji kreira samosvest i entuzijazam, dan aktivnog življenja u kojem se ne biraju najsposobniji, dan koji angažuje sve građane bez obzira na pol, uzrast i nivo fizičkih i funkcionalnih sposobnosti, socijalni status, i sl. Suština programa je međusobno nadmetanje dva, žrebom izabrana grada iz iste kategorije, koji će, korišćenjem najraznovrsnijih sportsko- rekreativnih sadržaja, biti uspešniji u iniciranju i pokretanju većeg broja građana na vežbanje i aktivnost. Učešće u ovogodišnjoj akciji je uzelo 98 opština i gradova, a žrebom je odlučeno da se ove godine naš grad (Sombor) takmiči sa Kanjižom. Minimalni zadatak u okviru Dana Izazova je da se svaki građanin bavi određenim sportsko-rekreativnim sadržajem u trajanju od najmanje 15 minuta neprekidno, pod motom „VRATITE SVOJE ULICE! VRATITE SVOJU BUDUĆNOST!“ i da tu aktivnost prijavi opštinskom/gradskom Organizacionom odboru Dana Izazova. Program Dana Izazova u Srbiji se realizuje pod pokroviteljstvom Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.

PLAN AKTIVNOSTI ZA DAN IZAZOVA

  1. Sve Osnovne i Srednje škole grada Sombora vežbaju po sledećem rasporedu:
  • Prepodnevna smena od 9.35 do 10. časova.
  • Popodnevna smena od 15.35 do 16. časova.

Učenici i nastavnici vežbaju u krugu svojih škola (dvorišta i sala) gde je za to najprikladnije, akcijom rukovodi Načelnik Školske uprave.

  1. Predškolska ustanova Sombor vežba pre podne u okviru svoje ustanove, 15 minuta, u vreme kad odredi direktor ustanove, koji i rukovodi akcijom.
  2. Zaposleni u gradskoj upravi Sombor će u 12. časova vežbati u dvorištu Županije.
  3. Festival fudbala za učenike osnovnih škola, Gradski stadion sa početkom u 9.30 časova.
  4. Poligon spretnosti, promocija zdravih stilova života, trg Svetog Đorđa sa početkom u 12. časova.
  5. Svi klubovi i udruženja u okviru svojih programskih aktivnosti će obeležiti Svetski dan izazova 15 minutnim vežbanjem.

Svi odgovorni za sprovođenje akcije su dužni da brojno stanje učesnika dostave Sportskom savezu grada Sombora po okončanju akcije na telefon 025/436 787 ili na mail: sportskisavezsombora@gmail.com – navodi se u saopštenju Sportskog saveza grada Sombora.