Sledeće srede „Dan Izazova“

Za „Dan izazova“ rezervisana je poslednja sreda meseca maja, a ove godine to je sreda, 29. maj 2019. godine. Ova manifestacija je najmasovnija, tradicionalna međunarodno priznata i afirmisana manifestacija čiju realizaciju koordinira TAFISA – Međunarodna Asocijacija Sporta za sve. Ova planetarna akcija se organizuje sa ciljem animacije što većeg broja građana radi uključenja u rekreativnim aktivnostima sa sportskim i kulturnim sadržajima kroz igru, druženje i zabavu. „Dan Izazova“ je istovremeno i dan pozitivne atmosfere. Suština programa je međusobno nadmetanje dva, žrebom izabrana grada iz iste kategorije, koji će korišćenjem najraznovrsnijih sportsko – rekreativnih sadržaja, biti uspešniji u iniciranju i pokretanju većeg broja građana na vežbanje i aktivnost. Minimalni zadatak u okviru ove manifestacije je da se svaki građanin bavi određenim sportsko – rekreativnim sadržajem u trajanju od najmanje 15 minuta neprekidno, pod motom „Vratite svoje ulice… Vratite svoju budućnost!“ i da tu aktivnost prijavi opštinskom/gradskom Organizacionom odboru Dana Izazova. Da podsetimo prošle godine je učešće u „Danu izazova“ uzeo svaki sedmi „Somborac“ različite starosne dobi. Sve informacije vezano za ovu lepu i uspešnu manifestaciju mogu se dobiti na sajtu Asocijacije Sport za sve Srbije.