Danas Skupština SSGS

U Plavoj sali Sokolskog doma (Partizan), danas od 17 časova održaće se redovna godišnja Skupština Sportskog saveza grada Sombora. Kako smo već objavili predsednik Saveza Zoran Bojić prezentovaće Izveštaje za proteklu 2022.godinu. UO Saveza poziva sve predstavnike klubova, članove Saveza da dođu na Skupštinu i uzmu učešće na istoj.