Prijave za Spartakovu nagradu

Sportski savez grada Sombora objavio je da je Upravni odbor Sportskog saveza Vojvodine na sednici održanoj 17. oktobra raspisao Konkurs za dodeljivanje nagrade “Jovan Mikić Spartak“ za 2023. godinu. Kako se navodi, rok za dostavu predloga je 15. novembar, a predlozi se dostavljaju u dva štampana primerka na adresu Saveza: Sportski savez Vojvodine, za nagradu “Jovan Mikić Spartak“, 21000 Novi Sad, Masarikova 25 i elektronskom poštom na adresu Saveza: office@ssv.rs. U prilogu možete preuzeti tekst Konkursa i Obrazac za prijavu.