SSGS: Zakazana redovna godišnja Skupština

Sportski savez grada Sombora objavio je na svom zvaničnom sajtu da je Upravni odbor Saveza na osnovu Statuta zakazao redovnu godišnju Skupštinu Sportskog Saveza grada Sombora. Kako se navodi, ista će biti održana u u četvrtak, 09. novembra u Plavoj sali Sokolskog doma (Partizan) sa početkom u 17 časova. Dnevnim redom predviđeno je šest tačaka. Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sednice, predsednik Saveza Zoran Bojić predstaviće Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj za 2022.godinu, kao i Izveštaj Nadzornog odbora za proteklu godinu. Potom sledi predstavljenje Plana i programa sa finansijskim planom za ovu godinu, te na kraju tačka razno. Na kraju objavljenog obaveštenja navodi se i da će sva prateća dokumentacija sa materijalom po svakom predviđenoj tački dnevnog reda biti dostavljena klubovima i objavljena na zvaničnom sajtu SSGS-a do 2. novembra.