Teče rok za plaćanje članarine

Sportski savez grada Sombora poslao nam je dopis u kojem se navodi da je UO SSGS-a doneo Odluku o iznosima članarine za ovu godinu. Kako se navodi u dopisu, svi sportski klubovi, organizacije i udruženja, članovi Sportskog saveza grada Sombora u skladu sa donetom Odlukom su u obavezi da od dana dobijanja sredstava iz budžeta Grada Sombora, a najkasnije do 10. maja uplate obaveznu godišnju članarinu na tekući račun Saveza u zavisnosti od iznosa sredstava dobijenih po Javnom pozivu. Svi oni koji nisu učestvovali na konkursu ili su po Javnom pozivu dobili iznos do 20 hiljada dinara dužni su da uplate članarinu u iznosu od 300 dinara. Svaki član Sportskog saveza je dužan da plati godišnju članarinu u roku od 15 dana od prijema obaveštenja o visini članarine. Ukoliko član Saveza uprkos dvostrukoj opomeni zakasni sa uplatom godišnje članarine i neizmiri obaveze u roku od 15 dana od prijema druge opomene, istekom ovog roka automatski se gasi njegovo članstvo bez potrebe donošenja odluke o isključenju. Sportski klubovi, organizacije i udruženja koji do roka koji je odredio Upravni odbor SSGS-a ne plate obaveznu godišnju članarinu neće moći povlačiti sredstva dobijena po Javnom pozivu za sufinansiranje sporta u ovoj godini. Ono što je važno napomenuti, a na čemu Savez insistira je da će se članarina morati uplatiti isključivo sa tekućeg računa kluba, sportske organizacije ili sportskog udruženja.

Iznosi članarine:

 • 20.001 do 50.000 dinara – članarina je 400  dinara
 • 50.001 do 100.000 dinara –  500 dinara
 • 100.001 do 200.000 dinara – 1.000 dinara
 • 200.001 do 300.000 dinara – 1.500 dinara
 • 300.001 do 400.000 dinara – 2.000 dinara
 • 400.001 do 500.000 dinara – 2.500 dinara
 • 500.001 do 600.000 dinara – 3.000 dinara
 • 600.001 do 700.000 dinara – 3.500 dinara
 • 700.001 do 800.000 dinara – 4.000 dinara
 • 800.001 do 900.000 dinara – 4.500 dinara
 • 900.001 do 1.000.000 dinara – 5.000 dinara
 • 1.000.001 do 1.500.000 dinara – 6.000 dinara
 • 1.500.001 do 2.000.000 dinara – 7.000 dinara
 • 2.000.001 do 3.000.000 dinara – 10.000 dinara
 • 3.000.001 do 4.000.000 dinara – 12.500 dinara
 • 4.000.001 do 5.000.000 dinara – 15.000 dinara
 • preko 5.000.001 dinara – 20.000 dinara