Nagrađeni somborski dizači

U subotu 25. decembra u Novom Sadu je održana skupština Saveza Vojvodine za dizanje tegova na kojoj je jedna od tačaka dnevnog reda bilo i proglašenje najuspešnijih sportista u ovoj grani teške atletike. Među najuspešnijim našli su se i tri takmičara/ke somborskog kluba za dizanje tegova i to Petar Pelajić u kategoriji mladih do 15 godina, Tina Pelajić (do 17 godina) i Verica Tomić (seniorka). Kako navode predstavnici somborskog kluba, od dvanaest uručenih plaketa za najuspešnijeg dizača na teritoriji pokrajine, tri su završile u rukama somborskih dizača, a to je rezultat svakodnevnih marljivih treninga pod vodstvom trenera kluba Petra Ranga.