Savez poziva na hitnu promenu statuta klubova

Inspekcijski organi Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu su pregledom zvaničnih podataka na sajtu Agencije za privredne registre (APR) u toku septembra meseca 2017. godine ustanovili da određen broj sportskih organizacija nije u potpunosti ispoštovao Zakon o sportu koji je stupio na snagu 15. februara 2016. godine, a vezano pre svega za promenu statuta. Ovim putem vas obaveštavamo da traženo uradite u skorije vreme, jer su svi rokovi za datu promenu prošli i samim tim ne dođete u situaciju da snosite određene konsekvence.