Čas samoodbrane u Gakovu

Čas samoodbrane u Gakovu

Sportski savez grada Sombora izdao je saopštenje u kojem se navodi da se u utorak, 10. decembra u sklopu programa „Besplatna sportska rekreacija – fitness“…