SSGS: Opštinsko takmičenje u malim olimpijskim igrama

Sportski savez grada Sombora objavio je da će se Opštinsko takmičenje u malim olimpijskim igrama za prve, druge i treće razrede osnovnih škola, održati po Kalendaru takmičenja za školsku 2023/2024.godinu održati u četvrtak, 25. aprila u Sokolskom domu sa početkom u 9 časova. Kako je navedeno, prijavljene škole prvog i drugog razreda moraju imati mešovite ekipe, po pet dečaka i devojčica, kao i dve rezerve (dečak/devojčica), dok ekipe trećeg odnosno četvrtog razreda mogu imati deset dečaka i dve devojčice odnosno deset devojčica i dva dečaka. Takmičenje će se održati na jednom borilištu/poligonu. Rok za prijave škola je do utorak, 23. aprila do 12 časova. Pobedničke ekipe predstavljaće somborsku opštinu na Okružnom takmičenju koje će se takođe održati u Somboru.