Apatinski klubovi mogu da konkurišu za sredstva

Upravni odbor Sportskog saveza opštine Apatin doneo je Odluku o raspisivanju godišnjeg Konkursa za sufinansiranje programa u oblasti sporta za 2024.godinu. Ove godine u planu je raspodela 18 miliona dinara. Kako je navedeno, 4.5 miliona je opredeljeno sportskim organizacijama od posebnog značaja za teritoriju opštine Apatin, 10.2 miliona sportskim organizacijama u domaćim i evropskim klupskim takmičenjima (olimpijski sport), 2.7 miliona dinara sportskim organizacijama u domaćim i evropskim klupskim takmičenjima (neolimpijski sport) i 600 hiljada dinara za podsticanje i stvaranje uslova za unapređenje sportske rekreacije (bavljenje sportom dece, omladine, žena i osoba sa invaliditetom). Prijave po konkursu se podnose u u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva odnosno do  22. februara do 14 časova. Klubovi su dužni svoje predloge programa dostavili u zapečaćenoj koverti u prostorije Sportskog saveza opštine Apatin ili preporučenom poštom na adresu: Sportski savez opštine Apatin, Svetog Save 4, 25260 Apatin sa naznakom „Konkurs za sufinansiranje Godišnjeg programa u oblasti sporta u 2024.godini“. U prilogu možete pročitati Odluku o raspisivanju Konkursa, šta je potrebno od dokumentacije, kao i Aplikacioni formular koji klubovi moraju popuniti.