Kulskim klubovima 40 miliona dinara

Opština Kula objavila je na svom zvaničnom sajtu, da je počelo potpisivanje ugovora sa sportskim organizacijama sa teritorije opštine Kula. Tim povodom predsednik opštine Kula, Damjan Miljanić, upriličio je prijem za članove rukovodstva Košarkaškog kluba „Hajduk“. U toku razgovora bilo je reči o daljoj podršci sportskim kolektivima, ali i o velikim ambicijama koje „Hajduk“ ima kada je u pitanju tekuća sezona. Kada je o opredeljenim sredstvima reč, ove godine lokalna samouprava opredelila je 40 miliona dinara za finansiranje oko 50 sportskih organizacija putem dva konkursa. Dodatna sredstva izdvajaju se za održavanje terena i plaćanje svih troškova vezanih za objekte i terene preko Sportskog centra opštine Kula. Takođe, sportski klubovi ne plaćaju termine u opštinskim objektima, izuzev u školskim salama.