Poziv za popunu Omladinske i Kadetske lige Vojvodine

Stručna služba Fudbalskog saveza Vojvodine objavila je Javne pozive za podnošenje obavezujućih ponuda klubova za popunu upražnjenog/upražnjenih mesta u Omladinskoj i Kadetskoj kvalitetnoj ligi Vojvodine. Kako se može videti iz objavljenog poziva, ponude mogu da podnesu svi klubovi Druge Omladinske lige Vojvodine Sever i Jug odnosno Druge kadetske lige Vojvodine Sever, Istok i Jug koji su nastupali i zadržali status u takmičarskoj sezoni 2022/2023. Ponuda se podnosi u pisanoj, mora da sadrži novčani iznos koji je klub spreman da plati kao najbolji ponuđač i ista mora biti potpisana i pečatirana. Izvršni odbor/Odbor za hitna pitanja FSV-a doneće odluku o popunjavanju slobodnog mesta u Omladinskoj i Kadetskoj ligi Vojvodine tako što će izabrati klub čija ponuda finansijski najpovoljnija (najveća) sa rang liste klubova prema vrednosti ponude. Izabrani klub će biti dužan da u roku od tri (3) dana izvrši uplatu ponuđenog iznosa isključivo sa računa kluba, jer u protivnom taj klub podleže sankcijama u skladu sa Disciplinskim pravilnikom FSS, a umesto njega Izvršni Odbor/Odbor za hitna pitanja FSV-a popuniće ligu klubom čija je ponuda bila prva naredna na rang listi, pod potpuno istim uslovima. Neposredna predaja ponuda obaviće se u četvrtak, 27. jula u 11 časova u prostorijama Fudbalskog saveza Vojvodine u prisustvu ponuđača. Čelnici pokrajinskog saveza na ovaj potez bili su prinuđeni zbog istupanja iz takmičenja i promene imena Fudbalskog kluba Radnički 1912 u Jedinstvo – Stanišić i premeštanja sedišta ovog kluba iz Sombora u Stanišić. Po trenutno važećim pravilnicima klubovi u ovim slučajevima gube sve prethodne statuse i rangove takmičenja i moraju po automatizmu da se presele u najniži fudbalski rang.