U toku prijave za MOI

Sportski savez grada Sombora objavio je da će se Opštinsko takmičenje u malim olimpijskim igrama za prve, druge i treće razrede osnovnih škola, održati po predviđenom Kalendaru takmičenja za školsku 2022/2023. godinu, u utorak, 25. aprila u Sokolskom domu sa početkom u 9 časova. Kako se navodi, sastav ekipa prvi i drugi razred činiće mešovito, pet dečaka i pet devojčica, dodatno dve rezerve (dečak i devojčica), dok će kod trećih razreda ekipu činiti deset plus dve devojčice i isto toliko dečaka. Isto će biti održati na jednom borilištu, prijave ekipa će se vršiti do petka 21. aprila do 12 časova. Pobedničke ekipe predstavljaće somborsku opštinu na Okružnom takmičenju koje će se takođe održati u našem gradu početkom (4.) maja.