Još dva dana za dostavljanje predloga programa

Kao što smo već najavili, u toku je Konkurs za sufinansiranje programa u oblasti sporta za 2021. godinu. Klubovima je ostalo još svega dva dana za dostavljanje predloga programa. Da podsetimo, ove godine prema Odluci o budžetu grada Sombora za 2021. godinu će se sufinansirati: godišnji programi klubova u ukupnom iznosu od 47 miliona dinara i stipendiranje najperspektivnijih mladih sportista u ukupnom iznosu od 3 miliona dinara. Više o konkursu možete pročitati u prilogu vesti. Predlog programa mora biti dostavljen u zapečaćenoj koverti, zaštićenoj od oštećenja koja mogu nastati u transportu, na prijemnom šalteru Gradske uprave ili preporučenom poštom, na adresu: Grad Sombor, Trg Cara Uroša 1, 25000 Sombor, sa naznakom: “Konkurs za sufinansiranje programa u oblasti sporta u 2021.godini”. Na koverti obavezno naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, navesti za koji Konkurs se podnosi prijava i staviti oznaku NE OTVARATI. Dodatne informacije se mogu dobiti u kancelariji Sportskog saveza grada Sombora, Venac Petra Bojovića 11, na telefon 025/436 – 787 ili putem emaila: sportskisavezsombora@gmail.com, kao i u Odeljenju za društvene delatnosti Gradske uprave grada Sombora, na telefon 025/ 468-273 odnosno na email: milos.aleksic@sombor.rs.