Godišnja Skupština SSGS

Sportski savez grada Sombora objavio je će se u četvrtak, 15. decembra sa početkom u 10 časova održati redovna godišnja Skupština Saveza – elektronskim putem. Istu je, kako se navodi u dopisu, na osnovu člana 32. Statuta i člana 7. Poslovnika o radu Skupštine Sportskog saveza grada Sombora sazvao Zoran Bojić, predsednik SSGS-a. Na dnevnom redu naći će se pet tačaka. Delegati somborskih klubova će se izjašnjavati o Zapisniku sa prethodne Skupštine, Izveštaju o radu za proteklu godinu, Finansijskom izveštaju za 2021. godinu, Izveštaju Nadzornog odbora, kao i o planu i programu sa finansijskim planom za 2022. godinu. Sportski savez grada Sombora u prošloj (2011) godini je raspolagao budžetom od 12.540.000 dinara od kojih je 12.398.694,26 utrošeno (98.87 odsto). Za programske aktivnosti je bilo odvojeno 11.7 miliona dinara, a za školski sport 840 hiljada dinara. Nadzorni odbor je na svojoj sednici održanoj 25. februara 2022. godine nije uočio nikakve nepravilnosti, te je predložio nadležnom organu da u celosti prihvati Finansijski izveštaj za 2021.godinu. Ove godine budžet je iznosio 16 miliona dinara (programi 15.335 miliona dinara, a školski sport 665 hiljada dinara). Svi članovi SSGS sa pravom glasa su dužni da se izjasne elektronskim putem, a popunjen, potpisan i overen obrazac treba skenirati i poslati istog dana do 18 časova na e – mejl adresu Saveza.