Sastanak povodom unapređenja pokrajinskog sporta

U Velikoj sali zgrade „Županije“ održan je radni sastanak u okviru projekta „Unapredimo sport u Vojvodini“ u organizaciji Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu. Na sastanku su učestvovali podsekretarka Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu Aranka Binder, viši savetnik za razvoj neolimpijskog, školskog, univerzitetskog i rekreativnog sporta Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu Branko Vujović, samostalni savetnik za razvoj olimpijskog, paraolimpijskog sporta i međunarodnih takmičenja Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu dr Milorad Dokmanac, članica Gradskog veća grada Sombora za oblast omladine, dece, sporta i zdravstva Antonija Nađ Kosanović, kao i predstavnici sportskih saveza i predstavnici lokalnih samouprava koji su zaduženi za oblast sporta iz Kule, Apatina, Odžaka i Sombora. Kako se navodi u saopštenju organizatora, učesnici sastanka razgovarali su o propisima, inspekcijskom nadzoru i saradnji republičkih, pokrajinskih i lokalnih institucija u oblasti sporta. Sastanak je predstavio iskustva lokalnih samouprava i primere dobre prakse, a sve u svrhu definisanja prioriteta i pravaca daljeg delovanja u kreiranju programa razvoja sporta na lokalnom nivou u skladu sa potrebama i interesima građana.