Sutra redovna godišnja Skupština Sportskog saveza

Kao što smo već najavili, predsednik Sportskog saveza grada Sombora, Zoran Bojić, na osnovu Statuta i Poslovnika o radu Skupštine Sportskog saveza grada Sombora sazvao je redovnu godišnju Skupštinu SSGS-a, koja će se održati elektronskim putem, sutra, u sredu, 23. decembra sa početkom u 10 časova. Da podsetimo, na Dnevnom redu naći će se pet tačaka, o kojima će se članovi izjasniti na sledeći način: popuniti obrazac, potpisati obrazac od strane delegata i overiti obrazac pečatom organizacije i potpisom zastupnika. Nakon toga, popunjen, potpisan i overen obrazac skenirati i poslati do 18 časova na e – mejl adresu SSGS-a. Originalna dokumenta poslati poštom ili doneti lično u kancelariju Saveza na adresu Sportski savez grada Sombora, Venac Petra Bojovića 11, 25000 Sombor. Materijal za redovnu sednicu Skupštine SSGS-a možete preuzeti na sajtu Sportskog saveza grada Sombora.