Nove cene članarina za igrača

Gradski fudbalski savez Sombor izdao je saopštenje u kojem se obaveštavaju svi klubovi da overa članarine za igrače svih klubova i stepena takmičenja počinje u ponedeljak 13. januara. Prilikom predaje legitimacija na overu članarine, klubovi su dužni da prilože sledeće dokumente: spisak igrača za koje se vrši overa članarine, u dva primerka, sa čitko navedenim svim potrebnim informacija (ime i prezime igrača, broj legitimacije, kategorija – uzrast igrača, naziv kluba). Kako se navodi u dopisu, visina članarine propisana je Odlukom o iznosima taksi utvrđenih propisima Fudbalskog saveza Srbije („Fudbal“, vanredni broj 8/2013) i uslovljen uzrastom igrača i stepenom takmičenja kluba. Primenom tih kriterijuma određeni su novi iznosi članarine od kojih 50 odsto GFS Sombor je u obavezi da uplati Fudbalskom savezu Srbije odnosno 10 odsto Fudbalskom savezu Vojvodine. Članarina za igrače Super i Prve lige Srbije iznosi 12 hiljada dinara po igraču. Srpskoligaši će po igraču morati da izdvoje 4 hiljade dinare, dok će klubovi četvrtog ranga (Vojvođanske lige) za overu članarine morati da izdvoje po dve crvene. Klubovi koji će takmiče u Područnom rangu odnosno futsal ligama svih rangova po igraču morati da izdvoje po 1.000 dinara. Upola manju cenu će plaćati klubovi koji se takmiče u najnižim fudbalskim ligama. Kada su u pitanju mlađe kategorije: Omladinska i Kadetska liga Srbije (4.000  dinara po igraču), Omladinska, Kadetska i Pionirska liga Vojvodine (2.000), dok će za ostale lige izdvajati 500 dinara po igraču. Gradski fudbalski savez Sombor navodi i da na osnovu odluke nadležnog organa Fudbalskog saveza Srbije, zimski registracioni period (prelazni rok) u 2020. godini za igrače svih klubova i stepena takmičenja počinje u utorak 14. januara i traje zaključno sa petkom 7. februarom. Prilikom postupka registracije igrača primenjivaće se novi obrasci, a to znači da će se za sprovođenje postupka registrovanja i brisanja igrača iz evidencije prihvaćati samo i isključivo novi obrasci, odnosno dokumentacija iz informacionog sistema „Comet“ Fudbalskog saveza Srbije, (ispisnica, brisovnica, pasoš igrača, zahtev za registraciju-pristupnica). Klubovi su dužni da urednu, ispravnu i kompletnu dokumentaciju potrebnu za registrovanje igrača dostave u kancelaruju GFS Sombor (Venac Petra Bojovića 11, Sombor) najkasnije 8 (osam) dana pre objave registracije u sistemu „Comet“, zbog obaveznog postupanja po novom uputstvu o realizaciji naplate iznosa utvrđenih taksi koje je doneo nadležni organ FS Srbije, što znači da su klubovi u obavezi da uz dokumentaciju za registraciju igrača dostave i dokaz o uplati za istu.

Takse po odluci FS Srbije za registraciju:

– Registracija kluba, promena imena kluba, statusna promena – 10.000 dinara.

REGISTRACIJA IGRAČA:
– Srpska liga – prva registracija/transfer – 3.000 dinara
– VFL (Sever) i futsal – prva registracija/transfer – 1.000 dinara
– Ostali stepeni takmičenja – 500 dinara

REGISTRACIJA IGRAČA MLAĐIH KATEGORIJA:
– Srpska liga – prva registracija/transfer – 1.000 dinara
– VFL “Sever“ i ostali stepeni takmičenja prva registracija/transfer – 500 dinara

BRISOVNICA:
– Igrači seniori Srpske lige – 3.000 dinara
– Igrači seniori VFL (Sever) – 2.000 dinara
– Igrači nižih liga, mlađih kategorija i futsal – 1.000 dinara
– Fudbalski pasoš igrača – 500 dinara