Zakazana redovna Skupština GFS Sombor

U četvrtak, 14. decembra, održaće se redovna Skupština Gradskog fudbalskog saveza Sombor. – Kako se navodi u pozivu, druga redovna Skupština Gradskog fudbalskog saveza će nakon verifikacije novih delegata i usvajanja zapisnika sa prethodne sednice Skupštine, raspravljati o usvajanju Programa za sufinansiranje klubova od strane lokalne samouprave za narednu godinu. Nakon toga, razmeniće se informacije o održavanju organizacije zimskog turnira klubova u malom fudbalu. Skupština će se održati u prostorijama Sokolskog doma, sa početkom od 18 časova.