Besplatni sadržaji tokom februara

Gradska uprava grada Sombora objavila je sadržaj besplatnih sadržaja za sve naše sugrađane tokom februara meseca. Kako je navedeno, isti se sprovode u saradnji sa Sportskim savezom grada Sombora i Sportskim centrom Soko. Savez će sprovoditi svoje programe Besplatne rekreacije za žene i Besplatne rekracije za žene u vodi, kao i Sportić za decu uzrasta od tri do šest godina. Sve informacije u vezi ovih programa građani mogu dobiti putem telefona 025/510 – 45 – 41. Sportski centar Soko obezbedio je termine besplatnog bazena za studente koji će isti moći da koriste ponedeljkom, sredom i petkom. Takođe, sva deca će moći da koriste slanu sobu u okviru SPA centra u vremenu od 9 do 12 časova. Više informacija o ovim sadržajima zainteresovani mogu dobiti na telefon 025/412 – 331.