Početkom decembra klubovi biraju predsednika SSGS

Sportski savez grada Sombora objavio je svom zvaničnom sajtu da će se u četvrtak, 7. decembra 2023. godina sa početkom u 17 časova u Plavoj sali Sokolskog doma (Partizan) održati redovna Izborna Skupština Saveza. Kako se navodi, Upravni odbor Saveza je doneo ovu odluku na osnovu Statuta Saveza. Obaveštavaju se sve sportske organizacije, članice Saveza, da predloge mogu dostaviti za: Predsednika Saveza, članove Upravnog odbora Saveza i članove Nadzornog odbora. Uz predlog kandidata za predsednika Saveza potrebno je dostaviti lične podatke kandidata: Ime i prezime, adresa stanovanja, stručna sprema, zanimanje, kratka biografija, te Plan i program Saveza u narednom četvorogodišnjem ciklusu. Rok za dostavu predloga kandidata, najkasnije do 4. decembra, poštom ili lično na adresu Sportskog saveza grada Sombora, Venac vojvode Petra Bojovića 11, 25000 Sombor. Sve prijave dostavljene nakon tog roka smatraće se neblagovremene. Da podsetimo, na čelu Saveza nalazi se Zoran Bojić koji je na ovu funkciju izabran krajem decembra 2019. godine.