Besplatni programi u novembru

Sportski savez grada Sombora, Sportski centar Soko i Centar sa stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju Sombor, u saradnji sa gradom, nastavljaju sa realizovanje besplatnih sportskih aktivnosti za sve naše sugrađane. Kako se navodi u gradskom saopštenju, Sportski savez grada Sombora će sprovoditi svoje programe Besplatne rekreacije za žene, Sportić za decu od tri do šest godina, kao i rekreaciju za žene u vodi. Sve informacije u vezi ovih programa građani mogu dobiti putem telefona 025/510 – 45 – 41. Sportski centar Soko obezbedio je termine besplatnog fitnesa i saune u Gradskoj hali Mostonga, ali i besplatan bazen za sve penzionere svakog radnog dana u vremenu od 9 do 12 časova. Dodatne informacije u vezi ovih sadržaja mogu se dobiti putem telefona 025/412 – 331. U prostorijama CSU Sombor sprovodiće se učenje stranih jezika (engleski, nemački, mađarski), kao i informatička obuka. Dodatne informacije građani mogu dobiti na telefon 025/410 – 222.