SSOA: Prijave za sportske stipendije

Sportski savez opštine Apatin raspisao je konkurs za dodelu sportskih stipendija. Kako se može videti iz konkursne dokumentacije isti se odnosi na sportske amatere koji se u tekućoj godini bave sportskim aktivnostima u sportskim organizacijama na teritoriji opštine Apatin, te da su predloženi od strane njihovih organizacijja za dobijanje nagrade. Takođe, potrebno je da korisnik stipendije ima status učenika za sportiste uzrasta 12 do 18 godina, da mu je utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje sportskih aktivnosti u skladu sa Zakonom o sportu, te da je njihovo ponašanje na sportskim terenima i van njega u skladu sa sportskim duhom i pravilima fer – pleja. Prijave se podnose u zatvorenoj koverti u kancelariju Generalnog sekretara Sportskog saveza opštine Apatin, svaki dan u vremenu od 8 do 14 časova, najkasnije do ponedeljka, 18. septembraKonkurs