Novi obrazac za lekarski pregled

Fudbalski savez Vojvodine poslao je svojim članicama/Savezima novi obrazac za ocenu zdravstvene sposobnosti. Kako se navodi u dopisu, to će biti jedini prihvatljiv dokumet za lekarske preglede igrača/trenera koji će ujedno biti i validan za comet sistem. Isti će morati biti popunjen sa podacima igrača/trenera, brojem protokola ustanove koja vrši pregled, pečatiran od iste i potpisan od strane lekara. Ono što je novina, kako saznajemo od predstavnima PFS Sombor lekarski pregledi će bez obzira kada budu urađeni, važiti do kraja polusezone (30. decembra) odnosno do kraja sezone (30. juna). Isti obrazac će važiti za sve lige pod okriljem FSV. Obrazac možete preuzeti u prilogu.