SC Soko se oglasio u vezi radova na zatvorenom bazenu

Sportski centar Soko izdao je saopštenje za javnost u vezi rada Zatvorenog gradskog bazena koje prenosimo u celosti.

Poštovani korisnici usluga Zatvorenog bazena „Mostonga“ Sombor, poštovani građani,

Kao što znate, od 2018. godine, Zatvoreni bazen je svake godine počinjao sa radom 01.10. i radio neprekidno do sredine juna naredne godine izuzev u doba pandemije korona virusa kada je bazen radio po preporukama i odlukama Kriznog štaba i Vlade Republike Srbije.

Ove godine bazen još uvek nije počeo sa radom iz više razloga. Prvi i osnovni razlog su radovi na krovnoj konstrukciji koji su neophodni zbog bezbednosti svih posetilaca.

Zatvoreni bazen je poslednji put značajno saniran 2009. godine kada je, između ostalog, izvršeno samo farbanje čelične konstrukcije. Vremenom, zbog agresivne sredine usled prisustva hlora, dolazi do stradanja čelične konstrukcije i pojave korozije, što iziskuje uklanjanje rđe, ojačavanje krovne konstrukcije i nanošenje zaštitnog premaza u više slojeva specijalnim bojama otpornim na hlor.

Zatvoreni bazen je ove godine radio do 10.06. kako plivački klubovi ne bi imali pauzu u trenažnom procesu, te su treninge nakon nekoliko dana nastavili na Otvorenom bazenu. Odmah nakon pražnjenja Zatvorenog bazena pristupilo se ispitivanju stanja krovne konstrukcije koje je izvršeno od strane Građevinskog fakulteta iz Subotice. Stručno mišljenje komisije je dostavljeno Sportskom centru „SOKO“ 03.08.2022. te se odmah pristupilo izradi predmera neophodnih radova koji je dostavljen 18.08.2022.

SC „SOKO“ je objavio Javnu nabavku za potrebne radove 27.08.2022. a zakonski rok trajanja ovakve nabavke je minimum 15 dana. Nakon otvaranja ponuda 12.09.2022. ustanovljeno je da nijedan od tri ponuđača nije ispunio uslove definisane nabavkom na osnovu čega je doneta Odluka o obustavi postupka. Po isteku zakonskog roka za žalbe, raspisana je nova javna nabavka 06.10.2022. godine i nakon završetka postupka objavljena je Odluka o dodeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču. Nažalost, u zakonskom roku, drugoplasirani ponuđač na ovoj nabavci je uložio žalbu, a zakonska regulativa u ovakvim slučajevima nalaže da konačnu odluku donosi Komisija za zaštitu prava ponuđača u roku od 30 dana od dana prijema potrebne dokumentacije. Predviđeni rok za izvođenje radova je 30 dana od dana uvođenja u posao, a zahtevana garancija na izvedene radove je 5 godina.

Ne tražeći alibi za nastalu situaciju, ovim saopštenjem želimo da se izvinimo svim građanima, a pre svega našim korisnicima, za ovakav splet okolnosti koji je doprineo da početak rada bazena bude odložen.

Darko Kosanović, direktor S.C. Soko Sombor