Perović upozorio „Zajednicu klubova RSV“

Povodom novonastale situacije i registracije sportskog udruženja “Zajednica klubova RSV“, predsednik RSV-a Borislav Perović izdao je saopštenje za javnost. Kako se navodi u saopštenju, u skladu sa odredbom član 108 Statuta Rukometnog saveza Vojvodine, Perović je obavestio  sve članove RSV-a, da sportsko udruženje „Zajednica klubova RSV“ koje je 27. avgusta upisano u Registar kod APR-a, sa navedenim sedištem u Novom Sadu, nije registrovano uz znanje i učešće Rukometnog saveza Vojvodine, te da „isto“ u svom nazivu neovlašćeno koristi “RSV“ što je registrovani skraćeni naziv Rukometnog saveza Vojvodine, a koji se ne može koristiti bez saglasnosti Rukometnog saveza Vojvodine, kao i da je neovlašćeno navelo da se njeno sedište nalazi u Novom Sadu u ulici Masarikova br.25, što je inače registrovano sedište Rukometnog saveza Vojvodine, jer na navedenoj adresi nema poslovnih prostorija tog udruženja. Sve navedeno se ističe da se ne bi dovodili u zabludu članovi Rukometnog saveza Vojvodine u pogledu toga ko je osnivač navedenog sportskog udruženja i gde mu se nalazi sedište. Predsednik RSV-a navodi i da prema sadržaju objavljenog Statuta navedenog novoosnovanog udruženja proizilazi da isto faktički preuzima veliki deo statutarne nadležnosti Rukometnog saveza Vojvodine i na taj način se pojavljuje gotovo kao paralelni savez sa Rukometnim savezom Vojvodine. Navedeno sportsko udruženje, obzirom da je prema svom Statutu osnovano sa pretendovanim nadležnostima koje bi vršilo na terotoriji Rukometnog saveza Vojvodine, do sada, nije podnelo molbu za prijem u članstvo Rukometnog saveza Vojvodine, a što je preduslov za obavljanje bilo kakvih aktivnosti predviđenih jihovim Statutom. Sportske organizacije imaju zakonsko pravo da se udružuju, ali za pretendovano obavljanje bilo kakvih sportskih aktivnosti koje uključuju organizaciju sportskih takmičenja u sportskim ligama koje su u nadležnosti Rukometnog saveza Vojvodine, prethodno moraju da budu primljene u članstvo Rukometnog saveza Vojvodine. Da podsetimo, predstavnici ženskih klubova PRLS “Sever“ i predstavnik jednog muškog kluba PRLS “Sever“ održali su sastanak sa predstavnicima RSV-a. Ranije dostavljeni zahtevi predstavnika klubova bili su tema sastanka, a predsednik Perović je u obraćanju klubovima dao odgovore na sve zahteve i rekao da će se RSV obratiti Rukometnom savezu Srbije i zatražiti pomoć u rešavanju navedenih zahteva, kao i da je već prethodno poslat dopis o predlogu načina pomoći klubovima, koja je najavljena od strane RSS. Kako RSV nije nadležan za promenu odredbi iz normativnih akata RSS, gotovo svi zahtevi prvoligaša su preusmereni ka RSS u nadi da će se zajedničko rešenje pronaći. Zahteve klubova sa pomenutog sastanka i odgovor predsednika Rukometnog saveza Vojvodine možete pročitati u prilogu vesti.