Ponašajmo se odgovorno i držimo socijalnu distancu

S obzirom na to da je epidemiološka situacija u gradu ozbiljna, Štab za vanredne situacije Grada Sombora je donošenjem dosadašnjih mera pokušao da spreči dalje razmere širenja epidemije korona virusa. Iz tog razloga potrebno je da se građani pridržavaju prvenstveno mera lične zaštite, a zatim ostalih mera kojima jedino možemo da izbegnemo dalje širenje zaraze. Grad Sombor apeluje na građane da na javnim mestima u zatvorenom prostoru nose zaštitne maske i održavaju međusobno rastojanje od najmanje 1,5 metar, kao i na otvorenom prostoru ukoliko nije moguće održati rastojanje između dva lica od najmanje 1,5 metar. Zaštitne maske su obavezne i u zatvorenim prostorijama radnih organizacija, trgovinskim i ugostiteljskim objektima, pijacama, kladionicama, javnom prevozu i taksiju uz pridržavanje socijalne distance od 1,5 m. Podsećamo da su zabranjena javna okupljanja u zatvorenom i otvorenom prostoru, kao i organizovanje svečanosti, svadbi, proslava, kulturnih, sportskih i drugih zabavnih manifestacija, kao i proslave i porodična okupljanja u ugostiteljskim i drugim objektima. Javnim okupljanjem smatraju se i korišćenja parkova, dečjih i rekreacionih igrališta, skejt parkova, fitnes mobilijara i slično. Obustavljen je rad gradskih javnih kupališta (otvoreni bazen i „Štrand“ ) i drugih javnih kupališta na teritoriji grada Sombora. Ograničen je rad ugostiteljskih objekata do 23 časa. U objektima javne namene, radnim organizacijama, ugostiteljskim i trgovinskim objektima obavezno je postavljanje dezobarijera i dezinfekcija ruku. Kontrolom je utvrđeno da se pravna lica i preduzetnici (ugostiteljski objekti, trgovinski objekti, kladionice i dr.) ne pridržavaju mera i odluka koje su donete od strane Štab za vanredne situacije Grada Sombora i Vlade Republike Srbije (organizovanje procesa rada koji obezbeđuje održavanje fizičke distance, odnosno međusobnog rastojanja između dva lica od najmanje dva metra, obavezna upotreba zaštitnih sredstava tj. maski od strane zaposlenih i korisnika usluga i dr.), a za koje nepridržavanje odnosno sprovođenje mera je propisana novčana kazan u iznosu od 50.000 do 2.000.0000 dinara. Grad Sombor upućuje napomenu svim ugostiteljskim objektima da se pridržavaju donetih mera o radnom vremenu i merama prevencije, uz napomenu da će oni koji se ne budu pridržavali mera biti zatvoreni od strane nadležne inspekcije. Takođe, grad Sombor upućuje napomenu i svim licima koja su upućena na lečenje i izolaciju u kućnim uslovima u trajanju od 14 dana (lica kod kojih je testiranjem utvrđeno prisustvo virusa SARS-CoV-2, a kod kojih nije utvrđeno prisustvo nijednog simptoma i/ili znaka bolesti COVID-19 ili se ispoljavaju vrlo blagi simptomi i/ili znaci bolesti COVID-19), da se pridržavaju mera izolacije. Kontrolu pridržavanja mere izolacije vršiće pripadnici organa državne uprave nadležnog za unutrašnje poslove. Gradski štab za vanredne situacije biće u stalnom zasedanju, a i dalje će pratiti situaciju u gradu. U skladu sa tim će eventualno biti i pooštravane mere ukoliko se postojeće ne pokažu dovoljno efikasnim (zabrana rada pijaca, zatvaranje kladionica, zatvaranje svih ugostiteljskih objekata i zabrana rada do daljnjeg i dr.), a krajnja mera je proglašenje vanredne situacije koje bi nepovoljno uticalo na privredu i ekonomiju grada. Budite odgovorni, savesni i solidarni. Poštujte mere i držite socijalnu distancu. „SomBORCI nosite masku,pokažimo svima!“