Pojačan nadzor nad primenom preventivnih mera

Gradska uprava Grada Sombora izdala je saopštenje u kojem se navodi da sa ukidanjem vanrednog stanja nije prestala primena epidemioloških mera, odnosno mera za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti, naročito onih koji se odnose na mere prevencije za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 propisane Uredbom o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19. Grad Sombor skreće pažnju svim pravnim licima i preduzetnicima (poslodavci) koji obavljaju delatnost u oblasti trgovine na malo i usluge u oblasti ugostiteljstva, koje obuhvataju prodaju hrane i pića, da su odgovorni za primenu svih preventivnih mera od uticaja na bezbednost i zdravlje zaposlenih i korisnika usluga. Više o ovome na sajtu grada Sombora. Takođe, u skladu sa Instrukcijom o organizaciji radnih procesa u organima državne uprave u primeni mera zaštite od zarazne bolesti COVID-19 nakon ukidanja vanrednog stanja, a u vezi primene opštih i posebnih mera prevencije, gradska uprava grada Sombora obaveštava građane da je prilikom ulaska u zgradu „Županija“ obavezno nošenje zaštitnih maski (koja pokriva usta, nos i bradu) i svim licima se prilikom ulaska (zaposleni, stranke, službene posete i drugo) putem beskontaktnog toplomera meri telesna temperatura. Kako se navodi, u zgradu Gradske uprave ne može da uđe lice koje ne nosi zaštitnu masku i koje ima povišenu telesnu temperaturu (iznad 37 odnosno 37,5 stepeni Celzijusa). Kao ulaz u zgradu koriste se isključivo glavna ulazna vrata, a nakon toga obavezna je dezinfekcija obuće, prolaženjem preko dezinfekcionog otirača.