Modernizacija Gradskog stadiona, nova tribina, hotel…

Odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo Gradske uprave grada Sombora oglasilo je Javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije Poslovno – sportske zone oko Gradskog stadiona u Somboru. Kako se navodi, svi zainteresovani građani će u narednih mesec dana moći da pregledaju predloženi plan u sobi 143, na prvom spratu zgrade Županije u vremenu od 9 do 14 časova. Fizička i pravna lica mogu mogu svoje primedbe na izloženi planski dokument dostaviti u toku javnog uvida u pisanoj formi ili putem pošte na adresu: Odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo, Sombor, Trg Cara Uroša 1 ili lično putem Uslužnog centra na šalterima 11 i 12 zaključno sa 22. junom. Javna sednica Komisije za planove grada Sombora održaće se dan kasnije, u utorak, 23. juna u zgradi Županije, u sali 108 sa početkom u 15 časova. Kako se navodi u objavljenoj dokumentaciji planirani su brojni dodatni sadržaji poput uličnih koridora i izgradnje parkinga za putničke automobile i autobuska vozila koji su planirani istočno od stadiona. Pored ovoga, planirano je proširenje postojećeg kompleksa „Kapitol parka“ komercijalnim sadržajima (trgovina, ugostiteljstvo, administracija), dok će u okviru kompleksa Gradskog stadiona biti predviđeni radovi na uređenju i izgradnji zapadne tribine, proširenju istočne tribine, rekontrukciji postojećih terena, kao i mogućnosti proširenja i izgradnje novih terena. U planu je i izgradnja objekta (hotela) u funkciji sportskog turizma za smeštaj sportista, proširenje atletske staze, kao i tribine uz pomoćni teren. Jugoistočno od stadiona planirana je izgradnja hipodroma i uređenje park – šume, pa će te prostore, kako stoji u planu, povezivati pešačko – biciklistički most. Plan je izradilo JKP Prostor iz Sombora, dok je investitor grad Sombor. Nacrt plana detaljne regulacije Poslovno – sportske zone oko Gradskog stadiona dostupan je zvaničnom sajtu grada Sombora.