Preporuke za nastavak trenažnog procesa

Vlada Republike Srbije - slika preuzeta sa srbijagov.rs logo

Vlada Republike Srbije, donela je u četvrtak, 07. maja Uredbu o merama nakon ukidanja vanrednog stanja („Službeni glasnik RS“ br. 66/20) i koja predstavlja zakonski osnov za postupanje kako nadležnih organa, tako i građana. Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaju da važe odluka o ublažavanju mera za vreme vanrednog stanja – dozvola kretanja u parkovima i na javnim površinama namenjenim za rekreaciju i sport građana („Službeni glasnik RS, broj 63/20). Kako se navodi u preporuci Vlade Republike Srbije, nastavak trenažnog procesa vrhunskih sportista i ostalih sportista u sistemu sporta Republike Srbije počinje od 11. maja u svim sportskim objektima i mogu se nastaviti ukoliko se od strane svih subjekata omogući pridržavanje svih uslova i mera utvrđenih ovom preporukom. Kompletnu preporuku možete pročitati u prilogu vesti.