Sportski savez bez predsednika, zakazana vanredna Skupština

Sportski savez grada Sombora izdao je saopštenje u kojem se navodi da je prof. Milan Stakić podneo neopozivu ostavku na mesto predsednika Sportskog saveza grada Sombora i sve funkcije u Savezu. Kako se dalje navodi, shodno novonastaloj situaciji potpredsednik Saveza, Branislav Jokić je u skladu sa Statutom predložio da se Vanredna izborna skupština održi u ponedeljak, 23. decembra sa početkom u 17 časova u prostorijama u Sokolskom Domu. Upravni odbor SSGS-a je prihvatio ovaj predlogObaveštavaju se sve sportske organizacije, članice SSGS da mogu dostaviti predloge za predsednika Saveza na Inicijalnom obrascu do 19. decembra, poštom ili lično na adresu Sportskog saveza grada Sombora, Venac vojvode Petra Bojovića 11, 25000 Sombor. Sve prijave nakon toga roka smatraće se neblagovremene. Da podsetimo, u skladu sa Statutom SSGS  član 37. stav 3. potencijalni kandidati za predsednika Saveza moraju biti podržani od najmanje pet sportskih organizacija sa pravom glasa, s tim da jedna sportska organizacija može da predloži samo jednog kandidata.