Milan Stakić izabran za predsednika Sportskog saveza

Na Vanrednoj Skupštini Sportskog saveza grada Sombora koja je održana 21. maja, kojoj je prisustvovalo 59/65 članova Skupštine sa pravom glasa, a na zahtev 41 kluba koji su zatražili smenu predsednika i kompletnog Upravnog odbora, ostavku je nakon svog izlaganja podneo Dragan Maksimović, a koju su članovi Skupštine usvojili sa 56 glasova ZA i 3 PROTIV. Za novog predsednika Sportskog saveza grada Sombora Skupština je izabrala prof. Milana Stakića, direktora Osnovne škole Laza Kostić u Gakovu sa 58 glasova ZA i 1 PROTIV – navodi se u saopštenju Sportskog saveza grada Sombora. Skupština je usvojila i imenovala novi Upravni i Nadzorni odbor Sportskog saveza grada Sombora.

Novi članovi Upravnog odbora su:

 1. Milan Stakić – predsednik
 2. Branislav Jokić
 3. Dejan Kunić
 4. Zoran Bojić
 5. Zoran Janjatović
 6. Srđan Bajčev
 7. Vladimir Karanović
 8. Marija Lukić
 9. Ana Repman

 Novi članovi Nadzornog odbora su:

 1. Darko Kosanović
 2. Zoran Milić
 3. Lazar Stupar