SSGS: Čas fudbala u školi ŠOSO

U organizaciji Sportskog Saveza Grada Sombora, u ŠOSO sa domom Vuk Karadžić, održan je čas fudbala na kome je učestvovalo ukupno 25 učenika, od toga aktivno u toku celog časa 16 učenika. Posle zagrevanja, u kome su učestvovali svi učenici, održane su štafetne igre, posle kojih se radilo na usavršavanju tehničkih elemenata. Čas je završen turnirom i izvođenjem penala na kome su sva deca pokazala pravi sportski duh. Ispred škole, časom su rukovodili profesori škole na čelu sa Boškom  Lugumerskim, a ispred  Sportskog saveza trener fudbala Aleksandar Knežević – navodi se u saopštenju.