Fudbalski klubovi saglasni sa programom za narednu godinu

U četvrtak, 14. decembra održana je druga redovna Skupština Gradskog fudbalskog saveza Sombor.

– Najvažnija tačka održane Skupštine GFS-a je svakako bilo usvajanje predloga programa za sufinansiranje fudbalskih klubova sa područja grada Sombora. Nakon uvodnog izlaganja predsednika GFS-a, Dragana Bubanje, i održane rasprava o predlogu, fudbalski delegate su usvojili predloženi program sufinansiranja klubova, te isti uputili višim instancama na odlučivanje. Kako je navedeno, program obuhvata: izmirenje troškova prema svim savezima, u zavisnosti od liga u kojima se klubovi takmiče; troškove službenih lica i prevoza za sve prvenstvene i kup utakmice seniorskog tima;  članarine prema GFS-u; kao i troškove službenih lica i prevoza za sve prvenstvene utakmice pionira, kadeta i omladinaca, ali samo za klubove koji ne naplaćuju članarinu. Inače, za sve navedene obaveze u narednoj 2018. godini, prema usvojenom programu sufinansiranja klubova treba izdvojiti 7.4 miliona dinara. Predsednik GFS-a Dragan Bubanja upoznao je predstavnike klubova da je ostao neizmiren dug od nekih 160 hiljada dinara, za koji postoji obećanje nadležnih da će biti izmiren do nove godine. Sekretar Gradskog fudbalskog saveza Sombor, Goran Leković je prisutne obavestio da će tokom zimske pauze, održati zimski turnir klubova koji će biti obavezan za sve klubove. Planirano je da se turnir održi tokom dva vikenda (20/21. januar i 3/4. februar 2018. godine), a klubovi će nastupati u svojim redovnim dresovima. Na kraju skupštinskog zasedanja, prisutnima se obratio i predsednik Sportskog saveza grada Sombora Dragan Maksimović. Maksimović je u svom izlaganju pohvalio pre svega fudbalske klubove Stanišić i Radnički koji su u ovoj polusezoni ostvarili odlične rezultate, te se obavezao da će se rešiti troškovi mlađih selekcija, koji se do sada nisu nalazili u programu. Predsednik Sportskog saveza je još istakao da klubovi moraju ostati jedinstveni u svom nastupu, ali i da po njemu program nije realan. Takođe je još istakao, da se Savez “naslonio” na Zakon o sportu, kao i da FK Radnički neće moći dobiti sredstva ukoliko ne izađe iz blokade do februara naredne godine. Na kraju svog izlaganja, Dragan Maksimović je napomenuo da veliki problem u fudbalu predstavlja i trenerska organizacija, koja ne radi svoj posao na adekvatan način. Posebno se osvrnuo na program predavanja koja je u toku ove godine u našem gradu prezentovao predstavnik Fudbalskog saveza Srbije (prof. dr. Marko Stojanović), a na kojima nije prisustvovao veći broj fudbalskih trenera, te da isti ne prate i ne primenjuju novine u fudbalu, koji drugi odavno primenjuju.