Zatvoreni kafići, restorani i tržni centri

Godo pub Sombor slika preuzeta sa zvanične fejsbuk strane

Radi zaštite od širenja zaraznih bolesti, na teritoriji Republike Srbije od subote, 21. marta, na osnovu mera Vlade RS za vreme vanrednog stanja zabranjen je rad kafića, restorana i tržnih centara. Zabrana rada se ne odnose na trgovinske/maloprodajne objekte koji se bave prodajom osnovnih životnih namirnica. Maloprodajni objekti treba da ograniče radno vreme sa potrošačima tokom trajanja vanrednog stanja po sledećem principu:

o   Ponedeljak – subota od 7 do 18 časova

o   Nedelja od 8 do 18 časova

o   Nedelja od 4 do 7 časova isključivo za građane starije od 65 godina.

Rad logističkih centara i snabdevanje objekata može da se obavlja celodnevno u skladu sa procedurama koje definišu kretanje lica i posebne radne naloge za zaposlena lica. Trgovac može, u skladu sa navedenom preporukom da samostalno odredi radno vreme u navedenim vremenskim intervalima. Takođe, broj potrošača u maloprodajnim objektima može biti jedan potrošač na četiri kvadratna metra uz poštovanje opštih mera prevencije i fizičke udaljenosti. Kako navode nadležni u svom saopštenju, trgovac  je dužan i da u cilju osiguranja zaštite i zdravlja zaposlenih, radno angažovanih i kupaca obezbedi sve opšte, posebne i vanredne mere koje se odnose na higijensku sigurnost objekata i lica u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.